UOPFORDREDE ANSØGNINGER

​Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger med relevante kopier af eksamensbeviser, referencer og eventuel efteruddannelse, pr. post eller pr. mail, som stiles til:

​Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Østre Stationsvej 43, boks 95
5100 Odense C


Att. Teknisk direktør Tomas Henneby


Mail: henneby@henneby.dk

 Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S | Østre Stationsvej 43, 3. | 5000 Odense C

Telefon: +45 63 13 38 00 | Fax: 66 14 89 20 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.