TEKNISK KAPACITET

Siden 1990 har Henneby Nielsen A/S opbygget et PC-netværk, som omfatter 28 arbejdsstationer samt periferudstyr, herunder digital udplotning og scanning samt eget trykkeri til reproduktion af tegningsmateriale.


I projekteringen indgår ADT 3D-visualisering. Henneby Nielsen A/S har også rustet sig til det digitale byggeri og samarbejder digitalt på Byggeweb.


Firmaet råder over følgende udstyr og programmel:


LAN-net type: Ethernet 100/1000 Mbps
1 Filserver IBM med RAID 5
1 Filserver DELL med RAID 5
1 Mailserver DELL med RAID 5
1 Storformat scan/print farve Océ 700
1 A3/A4 netprint Océ 1075 Varioprint
1 A3/A4 netprint/scan farve Develop QC3101
1 Router Cisco Fiber 20/20 Mbit


Operativsystemer

 • Windows 2000
 • Windows 2003 server
 • Windows XP Pro.


Generelt

 • MS Office
 • Adobe Acrobat 8 Pro


Tegning

 • AutoCad ACA 2008
 • Magicad


Konstruktioner

 • Strusoft
 • FEM
 • Winbeam
 • Finnwood 2.0
 • Murværk 2000
 • Limtræ
 • Excel
 • Mathcad

VVS

 • TSBI
 • Be06​

Støj

 • NB støj

El

 • Louis Win
 • Caddy++


Planlægning

 • MS Project


Økonomi

 • Microsoft XAL


Netværket er beskyttet med Firewall, virusscanning og antispam.


Back up sker til ekstern server.


Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri (IKT)
I 2009 underskrev ingeniørfirmaet en IKT- aftale med Universitets- og Bygningsstyrelsen Ejendomscenter Vest som et led i den indgåede 4 årige rammeaftale for delområde 3. Aftalen fastlægger samarbejdet om obligatorisk brug af it-værktøjer ved statslige byggesager.


Porteføljen af sager indenfor rammeaftalen har drejet sig om mindre renoveringsopgaver, og ingeniørfirmaet har deltaget i/forestået implementering af de relevante IT baserede discipliner, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1365 af 11. december 2006, så som elektronisk udbud på udbudsportalen i såvel fag- som hovedentreprise, up load af sagsdokumenter på projektweb og forberedelse af anvendelse af digital mangelliste og up load af as built dokumenter.


Man har således påbegyndt en kompetenceopbygning ved nøglemedarbejdere, som gør virksomheden i stand til at indgå i projektsamarbejder, som understøtter kravene i Det Digitale Byggeri.


Certificering af ingeniørvirksomheden til energimærkning
Ingeniørfirmaet har indledt den interne opbygning af kvalitetsstyringssystem efter kravene i standarden DS/EN ISO 9001 med de præciseringer og supplerende krav, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning jævnfør bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.
Det forventes at certificeringen foreligger i første halvår 2010.

 Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S | Østre Stationsvej 43, 3. | 5000 Odense C

Telefon: +45 63 13 38 00 | Fax: 66 14 89 20 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.