BÆREDYGTIGHED - DGNB​

Siden 2011 har Henneby Nielsen været medlem af Green Building Council Denmark, som er et internationalt netværk, af virksomheder med fokus på bæredygtighed.

Virksomheden har i 2020 fået uddannet en medarbejder til konsulent, indenfor den certificerede bæredygtighedsordning DGNB, og har dermed mulighed for at tilbyde kunderne en anerkendt certificering af deres byggeri som supplement til de øvrige byggetekniske ydelser.

For yderligere oplysninger kontakt DGNB konsulent Daniel Nymann Jensen.

​​

DGNB-certificering

Der findes flere anerkendte bæredygtighedssystemer i Danmark hvor DGNB er et af dem. DGNB´s certificeringssystem har på alle fronter vist sig at være det mest fleksible system, som har et helhedsorienteret syn på byggeriet.

Vægtninger i DGNB:

•Miljømæssig kvalitet - 22,5%

•Økonomisk kvalitet - 22,5%

•Social kvalitet - 22,5%

•Teknisk kvalitet - 15%

•Proceskvalitet- 12,5%

•Områdets kvalitet - 5%

DGNB-certificeringen er tilpasset det danske bygningsreglement, hvilket giver fuld sikkerhed for at krav og regler overholdes.

DGNB er at betragte som et dynamisk og fleksibelt byggekoncept som bliver implementeret allerede i planlægningsfasen. DGNB er med til at skabe struktur, retningslinjer og afklaring af alle de forhold der skal tages stilling til, lige fra design- og byggeprocessen til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningen.​

Et DGNB-certificeret byggeri giver stor brugertilfredshed.

Med DGNB opnås bl.a.:

•Helhedsorienteret byggeri

•En skarpere projekterings- og byggeproces

•Minimering af fejl og mangler

•Økonomiske besparelser ved drift og vedligehold

•Øget ejendomsværdi

•Større brugertilfredshed

•Sikkerhed for høj kvalitet

•Dokumenteret ydeevne af konstruktioner/installationer

•Synlig udmærkelse og anerkendelse

•Et benchmark for bæredygtigt byggeri

Styrken ved en DGNB-certificering er at alle forhold og overvejelser bliver samlet ned til mindste detalje. Dette stiller automatisk krav om opretholdelse af et højt fagligt niveau og samarbejde på tværs af faggrupper.

En DGNB-certificering kan i sin helhed betragtes som bygherrens sikkerhed og garanti for et byggeri af høj kvalitet, hvor alle løsninger og beslutninger er truffet på et oplyst grundlag.​​

 Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S | Nyborgvej 200C, 1. sal. | 5220 Odense SØ

Telefon: +45 63 13 38 00 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.