​JENSEN SEEDS - FRØBEHANDLING, FRØLAGER OG ADMINISTRATION - ODENSE – 1998-2009

Bygherre:

Jensen Seeds A/S

​Projektteam

Totalentreprenør:

Henneby Nielsen A/S

Jensen Seeds A/S behandler markfrø som kontraktavles på Fyn, og som for hovedpartens vedkommende eksporteres.


Byggeriet omfatter haller for modtagelse af havefrø, frørensning samt administrationsbygning med omklædningsfaciliteter m.v.

​Udvidelser og nye haller er etableret over en årrække, hvor totalrådgivningen har bestået i myndighedsprojekter, projektering af fundering, konstruktioner og installationer, samt byggeledelse og fagtilsyn.

 Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S | Nyborgvej 200C, 1. sal. | 5220 Odense SØ

Telefon: +45 63 13 38 00 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.