KVALITETSPOLITIK

De rådgivnings- og projekteringsløsninger, som udføres af firmaets medarbejdere, skal alle overordnet set være i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, regler, anvisninger og normer. Den faglige kvalitet skal leve op til begrebet god rådgivningsskik, d. v. s,. at valgte løsninger skal være sikre og tilpasset klientens behov. Det er firmaets kvalitetsmål at levere opgaveløsninger, der i størst muligt omfang svarer til klientens forventninger. Opgaveløsningerne skal være innovative, helhedsorienterede og bæredygtige.


Under hele processen skal firmaets medarbejdere vejlede klienten og være behjælpelige med at afdække klientens behov og krav, og dermed medvirke til, at der opstilles realistiske og veldefinerede kvalitetskrav til det færdige produkt, samt påse, at disse intentioner gennemføres i det færdige resultat. Det er medarbejdernes pligt at påpege eventuelle risikobehæftede forhold, der måtte være ved gennemførelsen af opgaven.


Kvalitetsorganisation
Den enkelte opgave bemandes ad hoc med en projektleder og medarbejdere fra de relevante faggrupper. Denne bemanding suppleres herudover med de nødvendige specialister. Projektlederen udarbejder sammen med faglederne et KS-program for den enkelte opgave.


Projektlederen repræsenterer firmaet i den aktuelle sag og refererer direkte til den ansvarlige ledelse.


Det er projektlederens opgave at sørge for intern og ekstern kommunikation og koordination m.m., i henhold til firmaforskrifter etc. samt at sørge for KS-programmets gennemførelse og relevant dokumentation af KS-systemets enkelte aktiviteter.

Kvalitetssikring
Virksomhedens kvalitetssikringsmanual er udarbejdet på basis af paradigma fra F.R.I. og danner baggrund for den opgaveorienterede kvalitetsplan, der opstilles. Manualen beskriver

 • Organisation
 • Kommunikation og koordination
 • Planlægning og administration, herunder tids- og økonomistyring
 • Dokument og datastyring
 • Processtyring/konstruktion
 • Leverancer
 • Verifikation (projektgranskning og grænsefladekontrol)
 • Arkivering
 • Behandling af ændringer
 • Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger
 • Registreringer vedrørende kvalitet
 • Kvalitetskontrol i udførelsesfasen

KS i samarbejdssituationer

I de tilfælde, hvor firmaet virker som underrådgiver, er firmaets KS-system en del af det samlede KS-system, som er gældende for den aktuelle opgave.

Hvor flere rådgivere er involveret, træffes aftale om grænsefladekontrol.

 Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S | Nyborgvej 200C, 1. sal. | 5220 Odense SØ

Telefon: +45 63 13 38 00 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.