BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN MILJØKLUB FYN

​Vi er medlem af Bygge- & Anlægssektorens Miljøklub Fyn, idet vi ønsker at fremme miljøhensyn i fremtidige byggerier.


Det ønsker vi fordi Bygge- og anlægssektoren tegner sig for op mod 50 % af samfundets energiforbrug til produktion af byggematerialer, til selve opførelsen og til opvarmning, belysning, ventilation mv. i bygningernes levetid. Desuden bruges ca. 10 mill. tons materialer pr. år og bygge- og anlægssektoren har et stort forbrug af sundheds- og miljøbelastende stoffer.


Der er dog udviklet mange metoder til mindskelse af miljøbelastningen, bl.a. af Bygge- & Anlægssektorens Miljøklub Fyn.


Hvad er Bygge- og Anlægssektorens Miljøklub Fyn?
Bygge- & Anlægssektorens Miljøklub Fyn blev stiftet i 2001 af private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter/leverandører af byggematerialer og forskellige organisationer indenfor bygge- og anlægsbranchen. Klubbens formål er at styrke inddragelsen af miljøaspekter i det fynske byggeri.

​Medlemsvirksomhederne udarbejder miljøredegørelser for de enkelte 

byggeprojekter på baggrund af klubbens manual. Manualen anviser en metode til, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljøhensyn og redegøres herfor.


Det frivillige og forpligtende samarbejde og heraf følgende videndeling er kodeordene for klubbens aktiviteter og er med til at sikre en dynamisk udvikling af vores miljøkompetencer.


Der afholdes ofte temadage og konferencer om bl.a. miljørigtigt byggeri, miljøhensyn i nybyggeri og om miljøstyring og affaldsminimering på byggepladser.


Se aktuelt program mv. her

 Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S | Nyborgvej 200C, 1. sal. | 5220 Odense SØ

Telefon: +45 63 13 38 00 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.