AB SPROTOFTEN, AFD 2 - NYBORG

ANDELSBOLIGFORENINGEN SPROTOFTEN - OMBYGNING 64 ALMENNYTTIGE BOLIGER TIL 56 BOLIGER - NYBORG – 2008-2009

Bygherre:

​AB Sprotoften, afd. 2

Projektteam

Totalentreprenør:

Dreier og Co. Nyborg A/S

Arkitekt:

​Creo Arkitekter A/S

​Ingeniør:

​Henneby Nielsen A/S

 Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S | Nyborgvej 200C, 1. sal. | 5220 Odense SØ

Telefon: +45 63 13 38 00 | E-mail: henneby@henneby.dk

Medlem af F.R.I.